nyitó lap
magunkról
javaslat
faq
linkek
archivum
english

mi a biological liberty és miért fontos? (0.6-es verzió)

A biogical liberty (röviden: bioliberty) nagyjából azt jelenti, hogy mindenkinek joga van a saját testéhez és a saját testével kapcsolatos döntések meghozatalához (amennyiben ezzel nem árt másnak indokolatlan mértékben). Ennek a jognak a hangsúlyozását a modern tudomány és technika eredményei teszik szükségessé, ugyanis ezeknek köszönhetően ma olyan problémák/kérdések is felmerülnek, mint korábban soha. A különböző tudatbefolyásoló és -módosító szerek megjelenése például szükségessé tette, hogy foglalkozzunk a cognitive liberty problémájával is; hosszabb távon pedig (nem ma vagy holnap, de azért belátható időn belül) szembe kell majd néznünk a génmérnöki technológiák lehetséges eredményeiből fakadó problémákkal is.
Az egyik ilyen, sokat vitatott kérdés a reproduktív célú klónozás; és hasonlóan heves indulatokat vált ki az is, hogy joga lesz-e a szülőknek (illetve milyen mértékben lesz joga) előre meghatározni, hogy milyen tulajdonságokkal/képességekkel szülessen a gyerekük. Vagy említhetnénk a különböző képességnövelő technológiákból fakadó problémákat is: mai szemmel nézve legalábbis furcsa az a valójában egyáltalán nem elképzelhetetlen forgatókönyv, mely szerint a műlábbal jobban lehet majd futni, mint az igazival (és a műszívvel tovább lehet majd élni).
A biological liberty értelmében minden értelmes lénynek joga van:
  • szabadon, állami vagy egyéb befolyástól mentesen dönteni saját agyának mindenkori állapotáról (beleértve a különböző tudatmódosító szerek alkalmazását és az alkalmazás elutasítását is)
  • szabadon, állami vagy egyéb befolyástól mentesen dönteni arról, hogy milyen megoldásokat/módszereket alkalmaz saját biológiai állapotának módosítására (ide értendő a passzív, illetve aktív eutanázia is)
  • szabadon, állami vagy egyéb befolyától mentesen dönteni arról, hogy milyen módszereket választ az utóda létrehozására, illetve milyen módon reprodukálja magát
Javaslatunk szerint a biological liberty-t ugyanúgy alapjognak kell tekinteni, mint a szólásszabadságot vagy a külső befolyásolástól mentes tudatállapothoz való jogot, amiért a cognitive liberty száll síkra, és ez minden értelmes lényt meg kell, hogy illessen. Úgy gondoljuk, hogy zek a jogok nem csupán az emebreket, de minden értelmes lényt megilletnek.

nyitó lap
magunkról
javaslat
faq
linkek
archivum
english


(c) bioliberty project 2005