bevezetés
bevezetés
bioetika
biopunk
biokalózkodás
biokonzervativizmus
demokratikus transzhumanizmus
embertökéletesítési technológiák
extrópiánus alapelvek
hedonisztikus imperatívusz
kongitív szabadság
krionika
liberális eugenika
szingularitás
transzhumanizmus
biohumanizmus


bevezetés:
ez az összefoglaló az emberiség viszonylag közeli, biológiai jövőjének lehetőségeire koncentrálva és a teljesség igénye nélkül kíván bemutatni néhány alapfogalmat. Ezek jelentős része közvetlenül vagy közvetve, de kapcsolatban áll a transzhumanizmussal, úgyhogy idáig jutva két dolgot szeretnék előre bocsájtani.
Egyfelől azt, hogy szándékom szerint szó sincs a transzhumanista mozgalom jelentőségének túlbecsüléséről: most, amikor ezeket a sorokat írom, a Google News a "transhumanism" kifejezésre öt találatot adott, míg a "transhumanist"-ra hatot (és mindezen találatok nagyobb része is egy, a tarnaszhumanisták által fenntartott hír site-ról származott). Miközben nem gondolom, hogy a mennyiség önmagában bármit is jelentene, az meglehetősen biztosnak látszik, hogy a transzhumanizmus jelenleg nem játszik jelentős szerepet mindennapjainkban.
Másfelől ez nem jelenti azt, hogy maguk a transzhumanisták által felvetett kérdések szükségképpen érdektelenek lennének - különösen, hogy olyan területekről van szó, amik a hagyományosan a jövővel foglalkozó tudományok számára leginkább elérhetetlenek. Viszont azt sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a kérdésfelvetés önmagában nem garantálja, hogy tudományos szempontból értékelhető eredmény születik, és az megint más kérdés,hogy a transzhumanizmus a jelek szint inkább akar mozgalom lenni (ezért is szokás transzhumanista mozgalomról beszélni), semmint tudomány. Úgyhogy mindent egybevetve semmi meglepő nincs abban, ha ezzel a témakörrel kapcsolatban szép számmal bukkannak fel olyan állítások, megfogalmazások és feltételezések, melyek semmiképpen sem tekinthetőek tudományosnak. Legfeljebb érdekesnek, meghökkentőnek vagy olykor elgondolkodtatónak.

Dr. Galántai Zoltán
2005. január 14.

(c) dr. Galántai Zoltán 2005