website creator download

ÉPÍTÉSMENEDZSMENTEz a Beruházástervezés (Kiv.2),
Építészeti programalkotás és az
Építés- és tervezésgazdaságtan
tárgyak honlapja. 

Beruházástervezés

Az építés bonyolult, sokakat és sok forrást érintő szociális aktus, melyhez sokféle szakértelemnek sokféle módon kell  időben és költsében korlátozott eszközökkel együttműködnie. Az ÉPÍTÉSI PROJEKT-MENEDZSMENT támogatja az építést az igények felmerülésétől a bontásig és a terület újrahasznosításáig. 

Építésgazdaságtan

Az építési folyamat minden lépését gazdasági feltételek alapozzák meg. (Ez egy kicsivel több annál, hogy mindenért fizetni kell...) Ezeket a gazdasági döntéseket, okaikat és következményeiket szeretnénk bemutatni a tárgy keretein belül, mozaikszerűen fel-fel villantva egy-egy szakterületet, piaci szegmenst, tudáselemet. 

Építészeti programalkotás

A beruházás előkészítő szakaszának, a beruházási tervnek egyik legfontosabb elme az az építészeti program, amely leírja a tervezendő épület használóit, használatát és tulajdonságait.
Egy választható tárgy keretében ezt a tevékenységet mutatjuk be a leendő programalkotóknak, építési menedzsereknek  és tervezőknek. 

Szakmai információk

A tárgyakhoz tartozó WordPress blogban részben az oktatást , részben pedig az oktatott témákat (építésmenedzsmentet, az építés világát) érintő információkat, híreket találhatnak, hivatkozott cikkek, recenziók összefoglalásaként.
Ott fogalmazhatják meg véleményüket, javaslataikat is, és oda kerülnek fel a vizsgaeredmények is. 

GYAKORLATOK és FELADATKIÍRÁSOK

Beruházástervezés

Hatékonyság, csoportmunka
Hatékonyság-felmérés 
Funnkciótervezés
HasználatelemzésABCD módszer,
4 eszköz
Költség 1.: szerkezet, becslés
Költség 2.: költségvetés
Ütemezés 1.: szoftverek
Ütemezés 2.: alapfeladatok
Építéshelyi organizáció
Erőforrás-menedzsment
Kommunikációs gyakorlat
Kockázatkezelés gyakorlat 

Építésgazdaságtan

A tárgyban nincs gyakorlati óra. 
Ezért a féléves feladatot úgy állítottuk össze, hogy az a lehető leginkább gyakorlatias módon foglalja össze az építési piaci, gazdasági ismereteket egy meglévő épület működésének elemzése segítségével. 
A feladatot csoportmunkában kell elvégezniük, ahogyan későbbi munkájuk során a legtöbb esetben is együtt kell működniük társaikkal feladataik megoldásában. 

Építészeti programalkotás

A tárgy az őszi félévben kerül meghirdetésre.
Gyakorlati feladatként egy később tervezendő (komplex- vagy diplomaterv), vagy egy éppen folyó pályázat épületének kell kidolgozni a részletes építészeti programját. 

ÉPÍTÉSZETI PROGRAMALKOTÁS

A tárgy az őszi félévek során kerül meghirdetésre. 

Ebben mutatjuk be a hallgatóknak az igény felmerülésétől a tervpályázatig - építészeti tervezésig vezető utat, amely az épület felhasználóiról, működéséről, funkcióiról, rendszereiről, minőségéről, szerkezeteiről - és nem utolsó sorban üzenetéről szól. 


Az építészeti program a szavakban, táblázatokban, képekben és diagramokban  kifejezett épület - a tervező elsődleges   információforrása,  egyben múzsája és börtönőre.


A tárgy indulásáig  ajánljuk figyelmükbe ezt a rövid videót... 

SEGÉDLETEK - KOMPLEX, DIPLOMA

 • A munkafüzet segítséget nyújt a komplex tervezési feladat megalapozásához, az építészeti program átgondolásához és minimális szintű kidolgozásához.

  Fontos, hogy előbb ezt szíveskedjenek kitölteni, azután kezdjék meg a tervezést. Különösen a félévvel kapcsolatos elvárásaikat és munkatervüket érdemes minél előbb tisztázni önmagukkal és konzulenseikkel. 

 • A komplex és diplomaterv kidolgozásához minimális költségbecslést kell bemutatniuk. Az alábbi excel táblában a jelölt cellák változtatásával automatikusan számolt költségbecslést kapnak.

  Az összehasonlító adatokat legyenek szívesek szakirodalmi kutatásaikból beilleszteni. Ha ez nem megy, illetve ennek ellenőrzésére kérjenek tanácsot komplex kivitel konzulensüktől.  

 • Az alábbiakban több file-ban megtalálható mintahálók a beruházási folyamat időbeli lefolyását modellezik. 

  Mivel minden beruházás egyedi körülmények között valósul meg, így a munkalebontási szerkezet (WBS) és a feladatok időtartama csak tájékoztató jellegűek. 

  Fontos, hogy a feladatot erre alkalmas (ingyenesen letölthető) szoftverrel oldják meg, ne excel táblákat színezzenek. 

 • Az alábbiakban találnak még néhány segédletet, táblát - amelyek segítenek talán egy kicsit átgondoltabbá tenni a Karon végzendő tervezési feladataikat. 

MESÉK (példabeszédek)

dr. Hepp Ferenc mesteredző

„Ti valószínűleg még fiatalok vagytok hogy ezt megértsétek – mondta Hepp a csapathoz intézett beszédében – de vegyétek tudomásul hogy nincs nagyobb tragédia az életben, és nincs annál felháborítóbb tény, amivel földi életetek során szembe kell majd néznetek, mint az, hogy a kemény munkát semmi mással nem lehet helyettesíteni. – Majd meglobogtatott egy kötegnyi papírlapot – A munkát, fiaim, meg a megfelelő haditervet. „

Az olaszliszkai csodarabbi

Az olaszliszkai csodarabbit felkeresi Kohn. Vitája van Grünnel, s kéri, hogy tegyen igazságot. Elmeséli az esetet. A rabbi végighallgatja, s azt mondja: - Kohn, neked igazad van! Kohn boldogan távozik.
Ám nemsokára megjelenik Grün, és előadja mi is történt. A rabbi türelmesen meghallgatja, s azt mondja: - Grün, neked igazad van! Grün is elégedetten távozik. Ám a bóher (a rabbi írnoka), aki mindezeknek fültanúja volt, nem állj a meg szó nélkül:  Rabbi, te Kohnnak és Grünnek is igazat adtál! Pedig szerintem csak egyiknek lehet igaza. Ezt nem tartom helyesnek, s ha rabbi leszek, ezt én nem így teszem! A rabbi bölcsen végighallgatja, s azt mondja: - Tudod mit fiam? Neked is igazad van!

Heltai Gáspár 

Egy szamár az úton járván, talála egy oroszlánra. És az oroszlán előtt hánni és dicsírni kezdé magát. És monda az oroszlánnak: "Jere velem a hegy tetejére, és ott megmutatom tenéked, mint féljenek tőlem mind a mezői vadak." Mosologni kezde az oroszlán, és mondá: "Ottan menjünk föl." Midőn az okaért felmentenek volna a hegyre, az oroszlán mellé álla a szamár, és nagyon kezde szamár módra ordítani. Mikoron azt hallották volna a rókák és nyulak, igen kezdének menni és futni. Mondá a szamár az oroszlánnak: "Látod-é, mint ijedtek meg mindnyájan ezek, és mint futnak el?" Mondá az oroszlán: "Nem csoda ez énnékem, hogy elfutnak. Mert oly rettenetes szavad vagyon, hogy azt meghallván, ennenmagam is elfutottam volna, ha nem tudtam volna azelőtt, hogy szamár légy. De müvelhogy tudtam, kicsoda légy, nem gondolok ordításoddal."

Dweight Eisenhower

I tell this story to illustrate the truth of the statement I heard long ago in the Army: Plans are worthless, but planning is everything. There is a very great distinction because when you are planning for an emergency you must start with this one thing: the very definition of "emergency" is that it is unexpected, therefore it is not going to happen the way you are planning.

In preparing for battle, I have always found that plans are useless but planning is indispensable.

MONDÁK .... ŐK

 • „Az építménynek gyakorlati célja adja meg tulajdonképpeni értelmét. …  Történeti iskolázottságunk elfedte előlünk ezeket a nyilvánvaló dolgokat, ezért cseréljük fel mindig az okot az okozattal. Innen fakad az a hit, hogy az építmények az építészetért vannak.”

  LUDWIG MIES VAN DER ROHE
  ÉPÍTÉSZ
 • „A művészet nem tanítható! …
  Ezt nem lehet tanítani és megtanulni, noha minden alkotómunka alapfeltétele a kéz képessége és az alapos tudás, az egyszerű munka teljesítményénél épp úgy, mint a zseniális művész esetében.” 

  WALTER GROPIUS
  építész
 • „… a hallgatók nagy megdöbbenésére azt találtam mondani: fütyülök én az építészetre, mert önmagában nem érdekes sem a stílus, sem a forma. Rettenetesen érdekel viszont az, hogy az általam valamilyen módon megformált térben milyen élet lesz lehetséges. … Egyszóval úgy fejezném ki, hogy a többlet kérdése foglalkoztat. Hogy jó legyen a házban élni, tartózkodni.”

  FINTA JÓZSEF
  építész
 •  „Hazai építészetünk tragédiája, de létezésnek ezideig elért színvonalának pozitív megalapozottsága is, hogy oly sokszorosan kicsiny nemzeti jövedelemarányunkkal szeretnénk lépést tartani olyan építészetekkel, amelyek mögött léptékkel nagyobb és pénzügyi lehetőségek s e lehetőségekkel arányos igényrendszerek állnak.” 
  FINTA JÓZSEF
  építész
 • „Az építészképzés intézményi válsága – legalábbis részben – a szakmán belüli válság következménye.

  Ahogyan az építészeti gyakorlat eltávolodik a társadalom egészének szükségleteitől, egyre inkább olyan túlesztétizált diskurzussá válik, amely kizárólag egy önérvényesítő réteg látványos kedvteléseinek kielégítésében merül ki.” 

  KENNETH FRAMPTON
  építész, történész, építészeti kritikus, oktató
 • „A programnak a szakemberek által végzet szigorú elemzésre kell épülnie. Előre kell látnia a fejlődés szakaszait időben és térben.


  Termékeny egységbe kell fognia a hely természetes adottságait, az egész terület topográfiáját, a gazdasági adottságokat, a szociológiai szempontból szükséges tényezőket és a szellemi értékeket.” 

  LE CORBUSIER (Ch.E.Jeanerret)
  építész

HALLGATÓI MUNKÁK

Beruházástervezés

hallgatói munka
hallgatói munka
hallgatói munka
hallgatói munka

Építészeti programalkotás

hallgatói munka
hallgatói munka
hallgatói munka
hallgatói munka

INFOGRAFIKÁK és MINDMAP-ek

Projektmenedzsment

SMART PM infografika
infografika
infografika
infografika


Építés, gazdaság

Green Building Business 
infografika
infografika
infografika

Oktatás, tanulás

Architect vs. Engineer
Architect role 
infografika
infografika 

Az anyagok folyamatosan kerülnek feltöltésre. Construction page under construction... 

COPYRIGHT
Rostás Zoltán 
Építéstechnológia és 
Menedzsment Tanszék
BME - 2018

KAPCSOLAT
Email: zrostas@ekt.bme.hu
epitesmenedzsment@outlook.hu
Phone: +36 1 463 1464
WordPress blog